Trajnim me të rinjtë e komuniteteve Egjiptian, Romë dhe Ashkali mbi gjuhën e urrejtjes

11.12.2023

Gjatë këtij vikendi, Instituti Demokraci për Zhvillim ka mbajtur trajnimin dy ditorë me të rinjtë e komuniteteve Egjiptian, Romë dhe Ashkali. Gjatë këtij trajnimi të rinjtë kanë përfituar njohuritë bazike mbi gjuhën e urrejtjes. Të rinjëve/rejave i janë paraqitur shembujt konkret, që kanë dalur nga monitorimi i rrjeteve sociale, kryesisht mbi gjuhën seksiste dhe gjuhën raciste. Ndërsa në fund të trajnimit, të rinjtë kanë prezentuar idetë e tyre mbi mbrojtjen e grupeve të marxhinalizuara nga gjuha e urrejtjes.

Ky aktivitet përkrahet nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile KCSF ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut.