Zhvillimet në Veri

28.03.2024

Gjatë periudhës 24-28 shtator 2023, Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D), ka monitoruar mediat online dhe sociale rreth zhvillimeve në veri në dy gjuhët shqip dhe serbisht.

Për katër ditë janë analizuar mbi 200 artikuj ku prej tyre 100 kanë rezultuar me çrregullim të informacionit, derisa në infografikën më poshtë janë pasqyruar disa nga shembujt me më së shumti ndërveprime.

Kjo infografik është përgatitur nga Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) në kuadër të projektit “Mbulueshmëria dhe kuptueshmëria e çrregullimit të informacionit në Kosovë”, që mbështetet nga NDI dhe USAID në Kosovë. Përmbajtja e dokumentit është përgjegjësi e Institutit Demokraci për Zhvillim dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se pasqyron qëndrimin e NDI Kosovo.

 

Të tjerat

Projektligji për riprodhim të asistuar-IVF

Narrativat në Gjuhën Serbe për Muajin Nëntor 2023

Pezullimi i Vizave