Sa mendoni se janë komunat aktive në rrjetet sociale mbi përditësimin e informatave për qytetarët?

07.06.2023

Në bazë të anketës me qytetarë, 53.1% e qytetarëve janë përgjigjur se komunat janë shumë aktive apo aktive në rrjete sociale mbi përditësimin e informatave për qytetarët. Ndërsa 31.9% mendojnë se komunat nuk janë aktive apo aspak aktive në rrjete social mbi përditësimin e informatave për qytetarët.

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) përkrahet nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut.

Të tjerat

Gratë në Kosovë kanë nivel jashtëzakonisht të ulët në pjesëmarrje politike

Mizogjenia dhe Dhuna Online ndaj Grave

Gjykata Speciale