Allen Meta

Kuotë gjinore obligative – kjo çështje e debatueshme në ditët e sotshme, atëherë kur partitë politike kërkojnë votën e qytetarëve/eve për 38 komuna e i kandidojnë vetëm 8 kandidate për kryetare të komunave. Duhet të pyesim se sa e drejtë është një zgjedhje e tillë nga të gjitha partitë pa përjashtime, duke e pasur parasysh […]

Me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, politikanët morën mbi supe një detyrë mjaft sfiduese në kuadër të konsolidimit të shtetit, e që ishte vetëm një vazhdimësi e asaj që tashmë ishte nisur në bashkëpunim me misionin mbikëqyrës të UNMIK-ut para pavarësisë. Në fakt, konsolidimi i shtetit të Kosovës nuk duhet të merret si destinacion final. […]