Punëtoria me anëtarët e rinjë të Kuvendeve Komunale në politikë

27.06.2023

Instituti D4D gjatë vikendit 23-25 qershor 2023, ka mbajtur punëtori duke mbledhur të rinjtë e kuvendeve komunale nga komunat: Prishtinë, Prizren, Suharekë, Viti, Vushtrri, Mitrovicë, Podujevë, Malishevë dhe Gjilan.

Gjatë kësaj punëtorie tre ditore, anëtarët/et e kuvendeve komunale patën mundësi të mësojnë më shumë rreth temave të bazës ligjore për pjesëmarrje, ciklit të planifikimit buxhetor, buxhetimin e përgjegjshëm gjinor në Kosovë.

Kjo punëtori është vazhdimësi e punëtorive të cilat organizohen nga D4D me qëllim që të ndihmojnë në aftësimin e të rinjve të cilët janë pjesë e kuvendeve komunale, projekt që përkrahet nga National Endowment for Democracy (NED).