Hartimi i politikave publike në nivel lokal

30.11.2023

Mbi njëzetë këshilltarë/e të nivelit lokal, me përfaqësim pothuajse të shtatë Komunave, ishin pjesë e trajnimit tre ditor, të mbajtur me datat 27-29 Tetor, për hartim të politikave në nivel lokal, si pjesë e vazhdueshme e punës sonë, për fuqizim të këshilltarëve lokal dhe vendimmarrje transparente.

Përtej pjesëmarrjes në trajnim, u ndanë edhe në 5 grupe për të realizuar projektet e tyre për përfshirje dhe përfitim të komunitetit përmes ‘Idetë për ndryshim’, që tashmë shënon ciklin e katërt të realizimit.

Trajnimi dhe Idetë për ndryshim janë organizuar në vazhdimësinë e aktiviteve për të fuqizuar këshilltarët/et në nivel lokal, pëkrahur nga NED.