Cili do të jetë roli i anëtarëve të Kuvendit komunal për të mbrojtur interesat e të rinjve?

05.12.2017 D4D

Salloni i radhës me Anëtar të Kuvendit komunal u mbajt në Kllokot, me temën: “Cili do të jetë roli i anëtarëve të Kuvendit komunal për të mbrojtur interesat e të rinjve?”

Hapja informuese dhe nxitëse u bë nga: Sasa Mirković, Iniciativa Qytetare për Kllokot dhe Vërbovc; dhe Naser Shabani, Partia Demokratike e Kosovës. Në këtë Sallon u diskutuan problemet që kanë të rinjtë këtu duke filluar nga mos-bashkëpunimi ndër etnik për të organizuar bashkë diskutime apo edhe aktivitete të përbashkëta. U theksua nevoja që të thellohet bashkëpunimi në kuvendin komunal që kur të diskutohet për të rinjtë mos të ketë dallime jo vetëm ndër-etnike po erdhe pozitë-opozitë.

Ky sallon u moderua nga Dragana Denić.

“Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit.”

Sallonet e ardhshme