Qeverisja lokale vs. niveli qendror: Sfidat në udhëkryq?

31.10.2017 D4D

Të martën më 31 Tetor 2017, u mbajt Salloni me temën: “Qeverisja lokale vs. niveli qendror: Sfidat në udhëkryq?”

Hapja informuese dhe nxitëse u bë nga: Rozafa Ukimeraj, Sekretare e Përgjithshme, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal – MAPL; Sazan Ibrahimi, Kryetar, Asociacioni i komunave të Kosovës dhe Bekim Salihu, Hulumtues i lartë, Instituti GAP.

Ky sallon u moderua nga Shkumbin Asllani, Koordinator i projektit, Grupi Ballkanik për politika – BPRG dhe editoriali do të shkruhet nga Albulena Nrecaj, Drejtoreshë ekzekutive, Iniciativa për progres – INPO.

Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – I financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO – K) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Sallonet e ardhshme