A Friendly Guidebook to Building and Growing Your Business – for Women Entrepreneurs

21.06.2023

Why does one choose entrepreneurship? What motivates them to radically transform their life?

For any aspiring entrepreneur, the decision to start a business brings profound changes in their life and lifestyle. Becoming an entrepreneur introduces the adoption of new ways of thinking, working, and living. It requires courage to venture into uncharted territories. So, regardless of the professional background, whether you have another job or not – venturing into the world of entrepreneurship can be both scary and exciting. So, regardless of the professional background, whether you have another job or not – venturing into the world of entrepreneurship can be both scary and exciting.

Entrepreneurship is a journey filled with obstacles, and being a woman entrepreneur is not easy. Women face a multitude of challenges when they join the world of business, and some are unique to them being women, such as overcoming obstacles stemming from norms and mindsets of a male-dominated society.

This guidebook is one of a series of helpful resources that support women in this exciting journey divided into four chapters as: “Start your business”, “Overcome the challenges”, “Grow your business”, and “Policy support recommendations”. It is important to note that the “Friendly Guidebook to Building and Growing Your Business – Igniting the Success of Women Entrepreneurs” is not a typical business manual. This guidebook is not the usual publication that talks about only business models and legal frameworks. Instead, this guidebook strives to highlight the human side of entrepreneurship, through an easy-to-use combination of stories with a wealth of practical information.

This guide was compiled within the project “Using development – Increasing women’s access to employment” with the financial support of the Norwegian Embassy in Pristina.

 

SRB

Jednostavan vodič za osnivanje i rast vaše firme – Namenjen preduzetnicama

Zašto bi neko izabrao preduzetništvo? Šta ih motiviše da radikalno preobraze svoj život?

Za svakog ambicioznog preduzetnika, odluka da pokrene svoju firmu donosi duboke promene u njihovom životu i načinu života. Postati preduzetnik podrazumeva usvajanje novih načina razmišljanja, rada i življenja. Ono iziskuje hrabrost upuštanja u neistražene teritorije. Bez obzira na profesionalnu pozadinu, da li imate drugi posao ili ne – ulazak u svet preduzetništva može biti koliko zastrašujući toliko i uzbudljiv.

Preduzetništvo je put pun prepreka, a biti preduzetnica nije lako. Žene se suočavaju sa mnoštvom izazova kada stupaju u svet biznisa, a neki su osobeni upravo ženama, kao što je prevazilaženje prepreka koje proističu iz normi i načina razmišljanja u društvu kojim dominiraju muškarci.

Ovaj vodič je jedan u nizu korisnih resursa koji su osmišljeni u nameri da pomognu ženama na ovom uzbudljivom putu podeljen na poglavlja kao što su: “Pokretanje vaše firme”, “Savladavanje izazova”, “Razvijte svoju firmu” i “Preporuke na polju praktične politike”. Važno je napomenuti da „Jednostavan vodič za osnivanje i rast vaše firme – podsticanje uspeha preduzetnica“ nije tipičan poslovni priručnik. Ovaj vodič nije uobičajena publikacija koja govori samo o poslovnim modelima i pravnim okvirima. Umesto toga, ovaj vodič nastoji da istakne ljudsku stranu preduzetništva, kroz kombinaciju priča lakih za korišćenje sa obiljem praktičnih informacija.

Ovaj vodič je sastavljen u okviru projekta „Korišćenje razvoja – Povećanje pristupa žena zapošljavanju“ uz finansijsku podršku Norveške ambasade u Prištini.