Small Grants award Ceremony

06.03.2020

Yesterday, a seed funding award ceremony was held within the project “Enhancing women’s access to employment”. Beneficiaries of the first phase of grant applications are:

 

Center for Protection of Women’s Rights – Drenas

The purpose of this project is to empower survivors of sexual violence during the war by building their employability skills.

 

Agro Skifteraj – Viti

The aim of the project is to train women in rural areas of Viti / Vitina municipality on vegetable processing, which will be followed by certification, in order to increase their self-employment skills.

 

Center for Education and Community Development-Friends (Mitrovica)

The main goal of the project is to empower marginalized women in the beekeeping sector, including providing training to marginalized women, jobseekers, and supporting the opening of the NIF. The project will conclude with the distribution of six beehives to women beneficiaries of the training.

 

Domine – Mamushë

The project aims to identify the unemployed women of the municipality of Mamusha, train them in handicrafts with beads and brooches, and support / mediate in placing their products on the market.

 

Center for the depoliticisation of Kosovar society ‘CDKD’ – Kamenica

The purpose of this project is to provide women and girls in marginalized rural areas with equal access to employment through the creation of a women’s association. The beneficiaries of the project are women from Kamenica, Ranilug and Novobrdo.

 

Femiae – Prizren

The purpose of the project is to support / mediate cooperation with the private sector by enhancing the capacities and skills of women in the Prizren municipality through the use of wool.

 

Roma Road – Priluzha (Vushtrri)

The aim of the project is to increase the job-finding skills of women from the Roma community of Priluzha and Plementin by hand (sewing and embroidery). For more, the project will help them with soft skills that will enhance their employability skills.

 

Single Parent Association

This project has two fundamental goals: to inform and assist single mothers to benefit from Active Labor Market Measures and employment services provided by the Employment Agency; and 2) increase their capacity by participating in the training provided by the Employment and Soft Skills Training Agency to be provided under the project.

 

Regional project ‘Enhancing women’s access to employment” is supported by Norwegian Embassy in Prishtina.

 


Juče je održana ceremonija dodele grantova, u sklopu projekta „Povećanje pristupa žena zapošljavanju”. Sledeće organizacije dobitnice su grantova u sklopu prve faze poziva:

 

Qendra për Promovimin e Drejtave të Grave – Glogovac

Svrha ovog projekta jeste ekonomsko osnaživanje preživelih seksualnog nasilja tokom rata, podizanjem njihovih zanatskih veština.

 

Agro Skifteraj – Vitina

Svrha ovog projekta jeste obuka žena iz seoskih područja Opštine Vitina u preradi povrća, za kojom će uslediti njihovo sertifikovanje, kako bi povećale svoje veštine samozapošljavanja.

 

Center for Education and Community Development-Friends (Mitrovica)

Glavna svrha projekta jeste osnaživanje marginalizovanih žena u sektoru pčelarstva, uključujući održavanje obuka za marginalizovane žene, žene u potrazi za poslom, podrška u otvaranju broja NIF. Projekat će biti zaključen raspodelom šest košnica sa pčelama dobitnicama obuke.

 

Domine – Mamuša

Projekat ima za cilj da identifikuje nezaposlene žene u opštini Mamuša, da sprovede njihovo obučavanje u vezi sa ručnim radom sa perlicama i broševima i pruži podršku/posredovanje u plasiranju njihovih proizvoda na tržištu.

 

Centar za depolitizaciju kosovskog društva ‘CDKD’ – Kamenica

Svrha je ovog projekta da ženama i devojkama u seoskim marginalizovanim područjima pruži jednak pristup zapošljavanju, stvaranjem društva/udruženja žena. Dobitnice ovog projekta dolaziće iz Kamenice, Raniluga i Novog Brda.

 

Femiae – Prizren

Svrha je ovog projekta da podrži/posreduje u ostvarivanju saradnje sa privatnim sektorom, podizanjem kapaciteta i veština žena u opštini Prizren, aktivnostima ručnog rada sa vunenim materijalima, kao zanimanju u nestanku.

 

Roma Road – Prilužje (Vučitrn)

Svrha je ovog projekta da podigne veštine pronalaženja posla za žene u romskoj zajednici u Prilužju i Plemetinu, razvijanjem njihovih veština ručnog rada (krojenje i heklanje). Štaviše, projekat će im pomoći da razviju svoje meke veštine.

 

Single Parent Association

Ovaj projekat ima dva osnovna cilja: da informiše i pomogne samohranim majkama da budu korisnice aktivnih mreža na tržištu rada i usluga zapošljavanja koje pruža Agencija za zapošljavanje; i  2) da podigne njihove kapacitete učešćem u obukama koje pruža Agencija za zapošljavanje i obuci o mekim veštinama, koje se pružaju u sklopu projekta.

 

Regionalni projekat „Povećanje pristupa žena zapošljavanju” podržava Ambasada Kraljevine Norveške u Prištini