Connectivity for Development / Povezivanje za razvoj – Animation

13.11.2018

The Berlin Process, is one of most ambitious initiatives regarding with European Union enlargement in Western Balkans. This process in itself carries the Connectivity Agenda, which plays a significant role in connectivity within the region. The Connectivity Agenda is focused on building the infrastructure for transport and energy, which ultimately benefits the citizens of Western Balkans Six.

This project is supported by European Fund for the Balkans

Berlinski proces, je jedna od najambicioznijih inicijativa vezanih za proširenje Evropske Unije na zapadnom Balkanu. Ovaj proces nosi u sebi Agendu Povezivanja, koja igra značajnu ulogu u povezivanju unutar regiona. Agenda Povezivanja je fokusirana na izgradnju infrastrukture za transport i energiju, čiji su krajnji korisnici gradjani 6 zemalja Zapadnog Balkana.

Ovaj projekat je podržan od strane Evropskog fonda za Balkana.