In which municipal services have you noticed improvements?

28.06.2019

(Serbian below)

Improvement of municipal services was one of the challenges of the current local government mandate. To measure the citizens’ satisfaction with such changes in the local administration, Democracy for Development (D4D), in June 2019, conducted a survey with 1074 respondents across the entire territory of Kosovo, with 50.5% men and 49.50 % women.

According to the research, respondents have stated that the biggest improvements of services were in the faster procedures for the issuance of civil status documents (25.4%), access to official documents (17.7%), and receipt and review of citizens’ requests (16.6%).

The complete data of the research are presented through the following infographic.

The research was conducted within the framework of “Increased participation for good governance” project, financially supported by the Embassy of the Netherlands in Kosovo and implemented by Democracy for Development institute (D4D) and Center for Kosovo Society Depolitization (CDKD).

Poboljšanje usluga koje opštine pružaju jedan je od izazova aktuelnog mandata lokalne uprave. Da bi izmerio koliko su građani zadovoljni promenama načinjenim u lokalnoj administraciji, institut Demokratija za razvoj (D4D) je realizovao istraživanje tokom juna 2019. godine sa 1074 ispitanika na celoj teritoriji Kosova, koje je obuhvatilo 50.5% muškaraca i 49.50% žena.

Sa druge strane, na pitanje koje usluge su zabeležile najveća poboljšanja, zaključeno je da su najveća poboljšanja nastupila u ubrzavanju postupaka za vađenje dokumenata o građanskom stanju (25.4%), pristup službenim dokumentima kao (17.7%) i prijem i razmatranje zahteva građana (16.6%).

Potpuni podaci proizašli iz istraživanja su predstavljeni u infografik koje slede u nastavku.

Istraživanje je realizovano u sklopu projekta “Šire učešće za dobro upravljanje”, koji je omogućen finansijskom podrškom Ambasade Kraljevine Holandije a koji realizuju Institut Demokratija za razvoj (D4D) i Centar za depolitizaciju kosovskog društva (CDKD).

Other

How satisfied are you with municipal services?

Connectivity Agenda for WB6: Moving along

Connectivity Agjenda 2015-2018: Challenges