Punësim jo i barabartë: A kemi politika lokale për aktivizimin e grave në tregun e punës?

03.11.2017 D4D

Të premten me 3 Nëntor u mbajt Salloni në Prizren mbi temën: “Punësim jo i barabartë: A kemi politika lokale për aktivizimin e grave në tregun e punës?”

Hapja informuese dhe provokuese u bë nga:  Ajtene Krasniqi, pronare biznesi dhe Flura Marseli, pronare biznesi. Pjesëmarrësit/et gjatë diskutimit theksuan se për shkak të mungesës së strategjive të nivelit qendror për punësim, niveli lokal stagnon në krijimin e politikave lokale. I gjithë procesi i aktivizimit të grave bëhet me vetë-iniciativë të grave apo kur gratë ndihmojnë gratë e tjera. Poashtu, shoqëria patriarkale është faktor që pengon gratë të hapin biznese apo të punojnë, edhe pse potenciali dhe mundësia ekzistojnë.

Ky sallon u moderua nga Nita Krajku, Aktiviste, FemAktiv ndërsa editoriali u shkrua nga Valmira Morina.

Aktiviteti mbështetet përmes Programit Angazhimi për Barazi – E4E, financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID dhe realizuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC.

Sallonet e ardhshme