Rekomandime të përgjithshme

28.04.2020

📊Rekomandime të përgjithshme bazuar në hulumtimin e D4D-së me të rinjtë në subjektet politike. ⬇️

Hulumtimin mund ta gjeni në vegzën në vijim:

🔗 https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2020/04/D4D_Manuali-i-Rinise-2020.pdf

Kjo infografikë është realizuar në kuadër të projektit “Pjesëmarrja politike: Drejt angazhimit efektiv të të rinjve”, që po implementohet nga Demokraci për Zhvillim (D4D) me mbështetje nga National Endowment for Democracy(NED)

Të tjerat

Përfshirja e të rinjve në proceset politikëbërëse dhe vendimmarrëse nga subjektevet politike

Cilat duhet të jenë tri prioritetet e politikës së jashtme kosovare?

Barazia gjinore në propozim dhe ndryshim të politikave në nivel lokal