• Shqip

Politika e Jashtme e Kosovës

28.01.2020

Në hulumtimin e realizuar nga D4D gjatë muajit tetor 2019 me 1069 respondent, qytetarët e Kosovës janë pyetur në lidhje me politikën e jashtme të Kosovës të deritanishme. Përgjigjet e qytetarëve janë paraqitur në grafin e mëposhtëm:

Të tjerat

Cili mendoni se është opsioni më i favorshëm për Kosovën?

Çfarë do të duhej të ndryshonte që qytetarët të mos largoheshin nga Kosova?

Top 3 vendet ku do të emigronit dhe sa janë gjasat për të gjetur punë jashtë vendit në krahasim me Kosovën?