Përfituesit e masave të Pakos Emergjente të ndara në gjini

10.07.2020

Rreth 200,000 punëtorë në Kosovë kanë aplikuar për të qenë përfitues të pakos emergjente fiskale në përgjigje të pandemisë COVID-19. Nga 1065 respondentë të omnibusit të muajit qershor, 77,8% e tyre,  56,7% burra dhe 66,4% gra, pohojnë qe ende nuk kanë përfituar nga asnjë prej masave të pakos emergjente.

Kjo infografikë është pjesë e projektit “Pozita e grave në tregun e punës post-COVID-19: Sfidat dhe mundësitë”, që implementohet nga Demokraci për zhvillim (D4D), dhe financohet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur.

Të tjerat

Si ka ndikuar panemia COVID-19 në vendin tuaj të punës?

Ndarja e përgjegjësisë së prindërve në përkujdesin ndaj fëmijëve gjatë pandemisë

Ndarja gjinore e kohës në punët e shtëpisë gjatë pandemisë