Agjenda e Konektivitetit për 6 shtetet e Ballkanit Perendimor: Hapat tutje

27.02.2019

Kjo infografikë paraqet rekomandimet nga hulumtimi “Konektivitet për Zhvillim: Rruga drejt zhvillimit ekonomik”. Cilat janë hapat që duhet të ndërmarrin Kosova, Shqipëria dhe Serbia që të sigurojnë implementimin e Agjendës së Konektivitetit?

Kjo infografikë është realizuar në kuadër të projektit të përbashkët në Kosovë, Serbi dhe Shqipëri nga Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D), Lëvizja Europiane në Shqipëri dhe Transconflict Serbia, në kuadër të programit Think and Link përkrahur nga Fondi Evropian për Ballkanin.

Të tjerat

Në cilat shërbime komunale ka pasur përmirësime?

Sa jeni të kënaqur me shërbimet komunale?

Agjenda e Konektivitetit 2015-2018: Sfidat