POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE ZA MALE GRANTOVE

11.06.2021

Sem što je ugrozila javno zdravlje, pandemija KOVIDA-19  nesrazmerno utiče i na socijalno blagostanje na Kosovu. Imajući u vidu aktuelnu socio-ekonomsku situaciju žena, aktuelna situacija nosi potencijal da pogorša postojeće rodne nejednakosti na Kosovu, sa time da su žene na tržištu rada još ranjivije, zbog nastale ekonomske nesigurnosti. Stoga vas D4D poziva da se prijavite svojim hitnim predlozima za male grantove, čiji je cilj da olakšaju nastalu situaciju za preduzeća na čijem se čelu nalaze žene.

Svrha je ovih grantova da pruže hitnu pomoć preduzećima žena, koja su se susrela sa ekonomskim poteškoćama u svojim poslovnim delatnostima tokom pandemije KOVIDA-19. Izabrana preduzeća će takođe ostvariti koristi od obuke o korišćenju društvenih medija za promociju i rast poslovanja, kao i za finansijsko upravljanje i izveštavanje.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Mala preduzeća koja predvode žene na Kosovu (registrovano pre 2020)
 • Preduzeća žena koja upošljavaju 1 – 5 zaposlenih (registrovano pre 2020)
Ideje prihvatljive za finansiranje grantova e obuhvataju, ali nisu ograničene na:
 • Izradu planova rasta preduzeća
 • Izradu internet stranice za onlajn prodaju proizvoda
 • Poboljšanje načina onlajn promocije proizvoda
 • Osmišljavanje televizijskih kampanja za reklamiranje preduzeća
 • Održavanje kurseva shodno poslovnoj delatnosti preduzeća koje se prijavljuje za grant
 • Kupovina potrošnog materijala
Šta grant ne može da pokrije:
 • Nije dozvoljena kupovina opreme (računar; fiskalna kasa; alatke za rad)
 • Nije dozvoljena upotreba granta za humanitarnu pomoć́
 • Nije dozvoljeno plaćanje trećih lica, mimo osoblja preduzeća (učesnici obuka, kurseva itd. koje preduzeće ponudi kroz ovaj grant)

Napomena: Svaka prijava mora da ispuni kriterijume iz poziva, kako bi se moglo pristupiti njenoj daljoj proceni. Prijave koje ne ispoštuju pravila poziva biće odbijene. Aktivnosti se moraju realizovati u roku od najviše 2 meseca od dana dodele granta. Sve aktivnosti se moraju sprovoditi u skladu sa merama i odlukama koje je Vlada Republike Kosovo donela u vezi sa pandemijom KOVIDA-19.

KRITERIJUMI OCENE

Sve prijave će se ocenjivati na osnovu potencijala projekta da ostvari opipljiv uticaj na promociju preduzeća, kako bi se povećala održivost ženskih preduzeća na lokalnom nivou. Svaki projekat će se oceniti na osnovu sledećih kriterijuma:

Tehnički pristup
 • Relevantnost potreba i rešenih pitanja;
 • Kvalitet predloženih aktivnosti;
 • Aktivnosti usmerene ka rezultatima;
Predložena cena koštanja/troškovi
 • Dobro iskorišćen / efektivan budžet

DOKUMENTA KOJA TREBA PREDATI

 • Obrazac za prijavu na poziv nalazi se OVDE.
 • Uverenje o fiskalnom broju
 • Uverenje o upisu preduzeća u privredni registar, uz informacije o vlasništvu i dozvoljenoj delatnosti.
 • Dokaz o aktivnom računu podnosioca zahteva u jednoj od banaka koje je CBK licencirao
 • Potvrda da preduzeće nije u stečaju i da nema dugovanja prema PUK-u

NIVOI FINANSIRANJA

Preduzeća žena se pozivaju da se prijave za grant u vrednosti od 1,140 evra. Imajte na umu da tražena finansijska podrška ne bi trebalo da prekorači maksimalni iznos granta.

DATUMI ZA PRIJAVLJIVANJE

Krajnji rok za prijavljivanje je 21. jun 2021, do 21.00 čas na i‐mejl adresu [email protected]

Pozdravljamo vaše prijave i na raspolaganju smo vam da odgovorimo na sva vaša pitanja ili nedoumice.

 

Poziv za male grantove je deo projekta „Podrška za žene pogođene pandemijom KOVIDA-19 na tržištu rada” čiju realizaciju podržava „The Balkan Trust for Democracy” (BTD).