Nora Jusufi

Qasja në energji konsiderohet tejet e rëndësishme për zhvillimin ekonomik të një vendi dhe për rritjen e mirëqenies sociale të njerëzve. Prodhimi i brendshëm bruto është fundja përcaktuesi më i përdorur për të vlerësuar trendin e rritjes së një shteti. Edhe pse në këtë rast prodhimi nuk nënkupton vetëm prodhimin e të mirave, por edhe […]