Agon Nixha

Ka shumë e punë empirike që ka për qëllim shqyrtimin e përcaktuesve të rritjes së qëndrueshme në ekonomitë në zhvillim gjatë viteve të fundit. Në mesin e grupit të madh të aspekteve politike, ligjore dhe sociale, zakonisht pranohet gjerësisht se investimet e huaja direkte (IHD) dhe eksportet përbëjnë dy faktorë të rëndësishëm që kontribuojnë në […]