• Shqip

OShC-të i bëjnë thirrje Qeverisë së Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë

14.05.2021

Ne, organizatat e shoqërisë civile të poshtshënuara, me shqetësim po ndjekin situatën e krijuar si pasojë e vaksinimit të grupmoshës mbi 65 vjet në sallën 1 tetori në Prishtinë, si dhe në rajonet tjera, pas një thirrje të Ministrisë së Shëndetësisë (MSh-së) të publikuar këtë të Mërkure.

Kjo ftesë nga MSh-ja, pa një plan dhe orar të qartë të vaksinimit të personave të kësaj grupmoshe, shkaktoi rradhë të gjata dhe grumbullime të cilat rrezikojnë direkt shëndetin publik e sidomos të një grupmoshe më të rrezikuar nga Covid 19. Një qasje e tillë, pa një planifikim paraprak detyrimisht do të rezultojë me rrezik të shtuar për infektime të reja dhe është absurde që të njejtat të shkaktohen në situatën në të cilën gjendemi.

Ne konsiderojmë që ministria ka të gjitha kapacitetet për ta menaxhuar këtë situatë dhe është e pakuptueshme se si e njejta nuk ka arritur të krijoj një sistem dhe infrastrukturë adekuate konsideruar faktin që procesi i vaksinimit do shkojë duke u shtuar dita ditës. Që ky proces të implementohet ashtu si duhet, MSh-ja duhet të mësoj nga vendet e rajonit dhe të decentralizojë procesin e vaksinimit duke krijuar qendra të reja në Prishtinë, dhe jo vetëm. Një gjë e tillë është absolutisht e bëshme dhe do të evitonte rradhët e gjata, përkatësisht do të ruante shëndetin publik të qytetarëve të Kosovës.

I rikujtojme MSh-së por edhe Qeverisë së Kosovës që procesi i vaksinimit duhet të jetë prioriteti kryesor dhe i pakontestueshëm në kohën ku gjendemi, prandaj të gjitha kapacitetet duhet të fokusohen në imunizimin sa më të madh, transparent dhe gjithëpërfshirës të popullatës. Në këtë drejtim, ne i bëjmë thirrje Qeverisë së Kosovës dhe Minsitrisë së Shëndetësisë që:
• Të ketë seriozitet të shtuar në organizim në tërë rajonet e Kosovës ashtuqë, të evitohen me çdo kusht rradhët e gjata të pritjes të cilat medoemos do të rezultojnë me infeksione të shtuara;
• Të shtohen qendrat e vaksinimit në rajonet më të mëdha, ashtuqë të decentralizohet i tërë procesi i vaksinimit;
• Të mundësohet qasje e drejtë dhe e barabartë për të gjithë qytetarët e Kosovës përmes metodave të kombinuara. Pra të u ofrohen mënyra të ndryshme të aplikimit (online, fizike, etj) në mënyrë që të kenë çasje të gjithë, përfshirë këtu të moshuarit që nuk kanë njohuri në përdorim të mjeteve të komunikimit online;

Për më tepër, Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë duhet që paralelisht me vaksinimin e popullatës të angazhohet edhe në implementimin e një fushate informimi dhe vetëdijësimi rreth procedurave të vaksinimit dhe efektin e këtij procesi në parandalimin e përhapjes së mëtutjeshëm të virusit. Qytetarët e Kosovës, sidomos ata në moshë të shtyer, duhet ta kenë të qartë të gjithë procesin në mënyrë që të jenë të informuar drejtë se si dhe ku duhet të vaksinohen.

Duhet të jetë kjo thirrja e fundit për qeverinë që të merret seriozisht me këtë çështje thelbësore në mënyrë që të mos vijmë më në një situatë të tillë të turpshme, e sidomos të rrezikshme për shëndetn publik.

Sinqerisht,

Grupi për Studime Juridike dhe Politike – GLPS
Organizata Çohu / Preportr
KIPRED
EC Ma Ndryshe
Lëvizja FOL
Kosova Democratic Institute / Transparency International Kosova
KCSF
Democracy for Development (D4D)
Democracy Plus
ORCA Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim
Instituti GAP
Community Development Fund – CDF