Animacion – A i dini të drejtat e juaja si qytetar të komunës tuaj?

28.08.2019

Për t’i informuar më shumë qytetarët e komunave se çfarë të drejta gëzojnë për pjesëmarrje në proceset vendimmarrëse dhe politikëbërëse, Demokraci për Zhvillim (D4D) një animacionin në vazhdim.

Ky animacion u krijua në kuadër të projektit “Pjesëmarrje e gjerë për qeverisje të mirë”, i cili përkrahet financiarisht nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës dhe implementohet nga instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) dhe Qendra për Depolitizim të Shoqërisë Kosovare (CDKD).