Ky program i kushtohet përmirësimit të proceseve demokratike përmes zgjedhjeve të lira dhe të drejta, si dhe përmes demokratizimit të partive politike.

D4D bashkëpunon me hisedarë kyç të zgjedhjeve, dhe është e përfshirë në një varg aktivitetesh të ndërlidhura me zgjedhjet, që nga edukimi i votuesve dhe vëzhgimi i zgjedhjeve, trendet e votimit, drejtësia në zgjedhje, avokimi dhe reforma zgjedhore dhe përmirësimi i listës të votuesve. Për ta mbështetur demokratizimin e partive politike, D4D ka bërë hartën e ideologjive të partive dhe përmes avokimit punon për ta përmirësuar legjislacionin përkitazi me transparencën dhe llogaridhënien e partive politike, rritjen e përfaqësimit gjinor në organet menaxhuese të zgjedhjeve dhe përfshirjen e të rinjve në vendim-marrje.

Ankesat dhe Gjobat ndaj subjekteve politike nga PZAP

Zgjedhjet parlamentare 2014 vs 2017

Ankesat dhe apelet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2017

Përfaqësimi gjinorë në KKZ në Zgjedhjet Parlamentare 2017

Si funksionon procesi i votimit?