Të bëhet më shumë për ndërmarrësinë proaktive

07.09.2016

D4D rikthehet me sallonet e së martes:

Salloni i katërt me radhë nga seria e të rinjve u mbajt në Pejë, me temën: Rinia dhe punësimi: E papunë dhe me arsim joadekuat; a është rinia pasuri apo barrë e shoqërisë? Çfarë shkathtësie ka rinia që mund të jenë tërheqëse për sektorin privat?

Panelisti Engelbert Zefaj, Drejtor i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport në Pejë, ndër të tjera theksoi se Komuna e Pejës po bën përpjekje për të fuqizuar rininë në këtë rajon, duke u fokusuar në ndërmarrësinë proaktive. Në këtë drejtim, janë bërë marrëveshje me organizata të huaja dhe vendore, gjithashtu po punohet në hapjen e qendrës inovative në Pejë, shtoi z. Zefaj.

Ky sallon u organizua në bashkëpunim me Departamentin e rinisë, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe Friedrich Ebert Stiftung, Prishtina Office

Sallonet e ardhshme