Rinia në Kosovë, Orientim drejt vlerave konservative apo liberale?

15.12.2016 D4D

Salloni i fundit për këtë vit në Prishtinë u mbajt mbi temën ” Rinia në Kosovë, me orientim drejt vlerave Konservative apo liberale?”

Hapja informuese u bë nga Besa Luzha, nga FES e cila theksoi se si hulumtimet kanë treguar që rinia në Kosovë ka pamjen e një rinisë liberale dhe evropiane, por që rrënjët dhe këmbët i kanë në konservatizëm. Mehdi Sejdiu, Hulumtues, theksoi se baza ekonomike është një ndër arsyet që nuk i lejon rininë që të përparoj dhe të i përqafoj vlerat liberale. Albinot Maloku, Politolog, tregon se rinia në Kosovë ka trashëguar konservatizmin nga familja. Por problemi te Rinia është që nuk e edukon veten sa duhet mbi vlerat dhe çka konsiderohet e moralshme.

Salloni u moderua nga Judita Krasniqi, Catalyst, ndërsa editoriali shkruhet nga Brikena Avdyli, INPO.

Sallonet e ardhshme