Çfarë bën Kosova për personat me dhunti?

21.03.2017 D4D

Të martën, më 21 mars 2017, u mbajt Salloni me temën: “Çfarë bën Kosova për personat me dhunti?”

Fjalimet e hapjes u mbajtën nga: Jusuf Thaçi, Drejtor i Institutit ATOMI i cili ka punë të përditshme  të punojë ngushtë dhe të gjejë fëmijë me IQ të lartë dhe t’u japë atyre arsim të duhur në shkollë të mesme. Këta nxënës / student kanë kohë të vështirë të pranojnë veten në klasë pasi programet shkollore nuk janë të hartuara për nevojat e tyre. Uranik Begu, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës së Inovacionit në Kosovë (ICK), përmendi se përveç fëmijëve me IQ të lartë ne kemi shumë të rinj dhe të reja të talentuar të cilët/at kanë qenë në gjendje të fitojnë një çmim NASA. Ai theksoi rëndësinë e përdorimit të talenteve të tyre për një imazh më të mirë. Armend Shabani, Profesor në Gjimnazin e Matematikës së Specializuar në Prishtinë punon drejtpërdrejt me nxënësit që kanë treguar IQ të lartë dhe talent në matematikë. Ndërsa në shtetet e tjera ky gjimnaz është konsideruar si një aset shtetëror, pasi që prej tyre do të ketë inxhinierë dhe matematicientë të ardhshëm, por kjo nuk duket të ketë lënë përshtypje tek palët e interesuara.

Ky sallon u moderua nga Bardha Qirezi, Drejtore e Planifikimit Akademik dhe Partneriteteve, Kolegji Riinvest, dhe op-ed u shkrua nga Linda Abazi, Hulumtuese, Instituti D4D.

Sallonet e ardhshme