Punimet

Fushëveprimtaria e D4D shënjestron audienca të ndryshme relevante dhe aranzhon punën përmes punimeve pozicionuese, raporteve të politikave, hulumtimeve si dhe reagimeve të shpejta.

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

06 Dhjetor 2017 Linda Abazi-Morina, Rezarta Delibashzade

Qeverisje dhe Interesi Publik

19 Tetor 2017 Visar Sutaj

Qeverisje dhe Interesi Publik

12 Korrik 2017 Isuf Zejna

Qeverisje dhe Interesi Publik

10 Janar 2017 Jehona Serhati

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

27 Dhjetor 2016 D4D

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

05 Nëntor 2016