Punimet

Fushëveprimtaria e D4D shënjestron audienca të ndryshme relevante dhe aranzhon punën përmes punimeve pozicionuese, raporteve të politikave, hulumtimeve si dhe reagimeve të shpejta.

Qeverisje dhe Interesi Publik

12 Korrik 2017 Isuf Zejna

Qeverisje dhe Interesi Publik

10 Janar 2017 Jehona Serhati

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

27 Dhjetor 2016 D4D

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

05 Nëntor 2016

Qeverisje dhe Interesi Publik

01 Nëntor 2016 Bernard Nikaj, Leon Malazogu

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

28 Tetor 2016 Ajete Kërqeli, Mjellma Hapciu-Alijaj