Punimet

Fushëveprimtaria e D4D shënjestron audienca të ndryshme relevante dhe aranzhon punën përmes punimeve pozicionuese, raporteve të politikave, hulumtimeve si dhe reagimeve të shpejta.

Zgjedhjet dhe Partitë Politike

24 Maj 2018 Dr. Besnik Pula

Qeverisje dhe Interesi Publik

16 Prill 2018 Xhavit Rexhaj

Qeverisje dhe Interesi Publik

20 Mars 2018 Vjollca Krasniqi

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

15 Janar 2018 Agon Nixha

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

20 Dhjetor 2017 Ajete Kërqeli

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

06 Dhjetor 2017 Linda Abazi-Morina, Rezarta Delibashzade