Punimet

Fushëveprimtaria e D4D shënjestron audienca të ndryshme relevante dhe aranzhon punën përmes punimeve pozicionuese, raporteve të politikave, hulumtimeve si dhe reagimeve të shpejta.

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

20 Dhjetor 2017 Ajete Kërqeli

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

06 Dhjetor 2017 Linda Abazi-Morina, Rezarta Delibashzade

Qeverisje dhe Interesi Publik

19 Tetor 2017 Visar Sutaj

Qeverisje dhe Interesi Publik

12 Korrik 2017 Isuf Zejna

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

01 Prill 2017 CRPM, D4D, IDM

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

15 Janar 2017 CRPM, D4D, IDM