Për Ne

Demokraci për Zhvillim (D4D) është një institut hulumtues që është themeluar nga një grup analistësh me përvojë në punë hulumtuese dhe analiza të cilët janë bashkuar me besimin se demokracia është parakusht për zhvillim. Themeluesit e D4D besojnë se demokracia është mjet dhe qëllim për zhvillim dhet janë të përkushtuar që të hulumtojnë dhe të përfshijnë një komunitet më të gjerë drejt këtij qëllimi.

Objektiv i veçantë i D4D-së është zhvillimi i hulumtimeve për politika publike të pavarura në fushën e zhvillimit socio-ekonomik, qeverisje, zhvillim të partive politike, dhe zhvillim ndër-etnik, rajonal dhe marrëdhënie ndërkombëtare.

Themeluesit e D4D-së

Leon Malazogu
Leon Malazogu
Themelues i D4D-së
Leon Malazogu ështe bashkëthemelues dhe drejtor ekzekutiv I Institutit Demokraci për Zhvillim (D4D) në Prishtinë. Instituti D4D është Institut hulumtues i fokusuar në avansimin e politikave publike në mardhëniet ndërmjet demokracisë dhe zhvillimit. Ai ka magjistruar ne Studimet Ndërkombëtare për Paqë dhe në Zgjidhje të Konflikteve në Universitetin Notre Dame në SHBA. Ai ka ligjëruar në Universitetin e Prishtinës, Universitetin Amerikan në Kosovë dhe në Universitetin Jug-Lindor të Evropës në Tetovë. Leoni është bashkë-autor i planprogramit të departamentit të Shkencave Politike/Administratë Publike për Universitetin e Prishtinës dhe është anëtar i bordit të Shoqatës Shqiptare për Shkenca Politike. Ai ka qenë edhe ligjërues në Arizona State University për një semestër për hulumtime të administratës publike dhe qeverisjes lokale. Më parë, Leoni ka drejtuar Projektin për Marrëdhënie Etnike në Kosovë, ka shërbyer si përfaqësues rajonal për Qendrën Evropiane për të Drejta të Pakicave, dhe ka qenë bashkë-themelues dhe drejtor për hulumtime në Institutin Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED). Ai gjithashtu ka shërbyer si këshilltar për Zëvendës Kryeministrin e Kosovës, ka zhvilluar disa studime mbi zgjedhjet dhe ka udhëhequr koalicionin e OJQ-ve për të ndryshuar sistemin elektoral në 2004 dhe për të vëzhguar zgjedhjet në 2007. Leoni ka kryer studime të shumta mbi demokratizimin, marrëdhëniet etnike, dialogun rajonal, veriun e Kosovës, arsimin e lartë dhe shpesh prezanton në konferenca prestigjioze akademike dhe të politikave. Disa prej punimeve të Leonit janë botuar, në mes tyre edhe në Frank Cass Publisher, the Center for Peace Research në University of Leuven, etj. Leoni është anëtar i Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës dhe pjesë e Grupit Rajonal Këshillues të Universitetit të Gracit.     Kontakti: leon.malazogu@d4d-ks.org
Levent Koro
Levent Koro
Themelues i D4D-së
Ka titullin Master në ekonomi nga Universiteti i Ankarasë, Turqi. Pas katër vite pune në sektorin privat, ai iu bashkëngjit zyrës së UNDP-së në Kosovë në 2004 si Analist i Programeve. Që nga viti 2009 ai punon si konsulent në zyrën e Bankës Botërore në Prishtinë. Fushat kryesore me të cilat merret janë politikat e punësimit dhe tregut të punës si dhe zhvillimi i programeve. Ai ka përvojë të gjerë në asistencë të institucioneve të qeverisjes qendrore në procesin e përpilimin e Strategjisë të Punësimit për Kosovë (2010 – 2012) dhe Plan Veprimin për Punësimin e të Rinjve (2007-2010). Ai po ashtu filloi dy programe të punësimit masiv në Kosovë (Programi i Gjenerimit të Punësimit 2004-2006 dhe Programi për Tregun Aktivë të Punës 2006). Ai ka qenë bashkë-autor në disa projekte hulumtuese të UNDP-së si Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë, Raporti i Paralajmërimit të Hershëm dhe Pulsi Publik.
Ilir Dugolli
Ilir Dugolli
Ilir Dugolli aktualisht është Ambasador i Republikës së Kosovës në Mbretërinë e Suedisë. Ai ka ligjëruar në Fakultetin e Drejtësisë dhe Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës si dhe në Universitetin Amerikan në Kosovë. Interesat primare për hulumtime përqendrohen në fushën e kushtetutshmërisë, zgjedhjeve, të drejtat e njeriut dhe siguri. Në mes të vitit 2002 dhe 2004 ai ka shërbyer si këshilltar kryesor në Zyrën e Kryeministrit të Kosovës, në qeverinë e parë të zgjedhur në mënyrë demokratike. Z. Dugolli ka titullin Master në të Drejtën Kushtetuese dhe Krahasuese nga Universiteti Qendror Evropian (CEU). Ai ka qenë World Fellow në Universitetin e Yale dhe ndihmës profesor në Arizona State University. Iliri ka qenë pjesë e nismës për themelimin e Komisionit të Pavarur për Media, organ rregullativ për media elektronike. Z. Dugolli ka qenë po ashtu i përfshirë në disa iniciativa të shoqërisë civile, përfshirë këtu si anëtar bordi në “Forum 2015”, anëtarë i Fondit Kosovaro-Amerikan për Arsim, anëtarë i bordit në Shoqatën Evropiane për Ligj Zgjedhor, etj.

Anëtarët e bordit

Arianit Shehu
Arianit Shehu

Drejtor i Institutit Demokratik Kombëtar për Çështje Ndërkombëtare (NDI), Lindje të Mesme dhe Afrikë Veriore, Zyra e Jordanit

Bernard Zeneli
Bernard Zeneli

Angazhimi i palëve të interesit dhe përgjegjësai shoqërore e korporatës (TAP)

Besnik Pula
Besnik Pula
Ph.D., Asistent Profesor, Departamenti i Sociologjisë, në Universitetin Binghamton
Era Gjurgjeala
Era Gjurgjeala
Lindita Tahiri
Lindita Tahiri
Prorektore për bashkëpunim ndërkombëtar dhe cilësi, Universiteti i Prishtinës

Personeli

Leon Malazogu
Leon Malazogu
Drejtor Ekzekutiv
Leon Malazogu ështe bashkëthemelues dhe drejtor ekzekutiv I Institutit Demokraci për Zhvillim (D4D) në Prishtinë. Instituti D4D është Institut hulumtues i fokusuar në avansimin e politikave publike në mardhëniet ndërmjet demokracisë dhe zhvillimit. Ai ka magjistruar ne Studimet Ndërkombëtare për Paqë dhe në Zgjidhje të Konflikteve në Universitetin Notre Dame në SHBA. Ai ka ligjëruar në Universitetin e Prishtinës, Universitetin Amerikan në Kosovë dhe në Universitetin Jug-Lindor të Evropës në Tetovë. Leoni është bashkë-autor i planprogramit të departamentit të Shkencave Politike/Administratë Publike për Universitetin e Prishtinës dhe është anëtar i bordit të Shoqatës Shqiptare për Shkenca Politike. Ai ka qenë edhe ligjërues në Arizona State University për një semestër për hulumtime të administratës publike dhe qeverisjes lokale. Më parë, Leoni ka drejtuar Projektin për Marrëdhënie Etnike në Kosovë, ka shërbyer si përfaqësues rajonal për Qendrën Evropiane për të Drejta të Pakicave, dhe ka qenë bashkë-themelues dhe drejtor për hulumtime në Institutin Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED). Ai gjithashtu ka shërbyer si këshilltar për Zëvendës Kryeministrin e Kosovës, ka zhvilluar disa studime mbi zgjedhjet dhe ka udhëhequr koalicionin e OJQ-ve për të ndryshuar sistemin elektoral në 2004 dhe për të vëzhguar zgjedhjet në 2007. Leoni ka kryer studime të shumta mbi demokratizimin, marrëdhëniet etnike, dialogun rajonal, veriun e Kosovës, arsimin e lartë dhe shpesh prezanton në konferenca prestigjioze akademike dhe të politikave. Disa prej punimeve të Leonit janë botuar, në mes tyre edhe në Frank Cass Publisher, the Center for Peace Research në University of Leuven, etj. Leoni është anëtar i Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës dhe pjesë e Grupit Rajonal Këshillues të Universitetit të Gracit.   Kontakti: leon.malazogu@d4d-ks.org
Shpend Emini
Shpend Emini
Menaxher i programit
Shpendi iu bashkua ekipit të D4D-së në korrik të vitit 2012 pas angazhimit në Projektin për Marrëdhënie Etnike – Kosovë, ku ka menaxhuar projektet për dialog ndëretnik të financuar nga USAID dhe Bashkimi Evropian. Më herët, ai ka punuar për Federatën Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (IFRC) Zyrën Rajonale në Hungari si Koordinator Rajonal i Programit për Evropën Qendrore dhe Kaukazin Jugor, dhe ka menaxhuar programe te ndryshme në zyrën e IFRC-së Kosovë nga viti 1999 deri në vitin 2007. Ai ka punuar edhe në misione të shkurtra në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Maqedoni dhe Turqi. Shpendi ka mbaruar studimet bachelor në Shkencat Politike dhe Administratë Publike, ndërsa tani është duke vazhduar studimet Master për Menaxhment. Në D4D, Shpendi është i angazhuar në programet për marrëdhënie ndër-etnike dhe projektet për integrime Evropiane. Shpendi ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme në zhvillimin e komunitetit, zhvillimin organizativ, zhvillimin e të rinjve, në menaxhimin e programit, zgjidhjen e konflikteve, etj Shpend flet rrjedhshëm anglisht, turqisht dhe serbisht. Kontakti: shpend.emini@d4d-ks.org
Rezarta Delibashzade
Rezarta Delibashzade
Menaxhere e Projekteve / Hulumtuese
Rezarta iu bashkua ekipit të D4D-së në prill të vitit 2011, fillimisht në programin e praktikës për të vazhduar më pas si koordinatore e projektit. Është përgjegjëse për projektin e skenareve dhe organizimin e Salloneve të së Martës, iniciativë e diskutimeve javore mbi tema të ndryshme publike dhe koordinon projektin për ndërtim të skenareve mbi fushat e ckatuara si Qeverisja, Dialogu, Zhvillimi ekonomik. Më parë, Rezarta ka punuar në One World Youth Project (OWYP), program edukativ për të rinjtë që lidh shkollat në nivel global, si dhe ka përfunduar praktikën në Kuvendin e Republikës së Kosovës, përmes Institutit Demokratik Kombëtar (NDI). Ka përfunduar studimet bachelor në Fakultetin Ekonomik, drejtimi Menaxhment dhe Informatikë dhe është kandidate për PhD për Marketing në Universitetin e Prishtinës. Kontakti: rezarta.d@d4d-ks.org
Fjolla Veseli
Fjolla Veseli
Zyrtare e financave/Menaxhere e zyrës
Fjolla iu bashkua ekipit të D4D-së në korrik të vitit 2011 në pozitën menaxhere e financave dhe e zyrës. Aktualisht është e përfshirë në të gjitha projektet e organizatës. Më parë, Fjolla ka punuar në kompaninë softwerike Smarttech si përgjegjëse e financave, pastaj ka kontribuar në procesin e fiskalizimit në Kosovë duke punuar si drejtoreshë e shitjes në kompaninë e parë të licensuar për shitjen e paisjeve fiskale GEKOS. Ka përfunduar studimet në Universitetin Iliria – Fakultetin Ekonomik, drejtimi Banka Financa, ndërsa tani është duke vazhduar studimet Master për Menaxhment dhe Informatikë, zotëron një bagazh të madh të trajnimeve profesionale në financa, kontabilitet dhe menaxhment.   Kontakti: fjolla.veseli@d4d-ks.org
Ngadhnjim Halilaj
Ngadhnjim Halilaj
Koordinator i projektit / Menaxheri për Web
Ngadhnjimi iu bashkua ekipit të D4D-së në tetor të vitit 2013, fillimisht si pjesë e programit të praktikës për të vazhduar më pas si IT i organizatës dhe mirëmbajtës i uebfaqeve të saj. Gjatë periudhës Shtator-Dhjetorë 2014 mori përsipër organizimin e Salloneve të së Martës, iniciativë e diskutimeve javore mbi tema të ndryshme. Gjithashtu, ai është koordinator i projektit për hartimin e një punimi mbi trendet zgjedhore. Ngadhnjimi gjithashtu është edhe menaxher i një projekti për grumbullimin e indikatorëve të matshëm për Kosovë dhe paraqitjen e tyre në platformën online të indikatorëve (www.indicators4development.org), vegël kjo e cila me projektin e ri do të shndërrohet në platformë rajonale, ku përveç të dhënave të Kosovës do të paraqiten edhe indikatorë të Shqipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Bosnjes & Hercegovincës. Ngadhnjimi më parë ka punuar në gazetën "Zëri", si përkthyes i lajmeve ndërkombëtare të sportit, për të kaluar mëpastaj në gazetën "Lajm", fillimisht si përkthyes i lajmeve të ndryshme ndërkombëtare për të vazhduar mëpastaj edhe me mirëmbajtjen e rrjetit dhe uebfaqes së gazetës. Ka përfunduar studimet bachelor në Fakultetin Ekonomik, drejtimi Menaxhment dhe Informatikë, në Universitetin privat AAB-Riinvest.           Kontakti: ngadhnjim.halilaj@d4d-ks.org
Mjellma Hapçiu-Alijaj
Mjellma Hapçiu-Alijaj
Menaxhere e Projekteve
Mjellma iu bashkëngjit D4D’s në vitin 2015 dhe aktualisht vepron si Hulumtuese e Lartë ne D4D e angazhuar në projektin e Drejtësisë Zgjedhore. Mjellma ka një përvoje prej më se 13 vite punë në sektorë të ndryshëm, megjithatë fokusi I saj primar qëndron në punën me partitë politike, përfaqësimin gjinor dhe proceset zgjedhore. Znj. Hapçiu ka punuar me Institutin Demokratik Kombëtar –NDI mbi 5 vite, ku ajo ka qene e angazhuar në proceset e zhvillimit të partive politike. Në vitin 2007 ajo ka udhëhequri përpjekjet për përkrahjen e monitorimit të procesit zgjedhor të koalicionit të OJQ-ve Demokracia në Veprim. Gjatë punës së saj në NDI ajo gjithashtu ishte e deleguar si këshilltare në zyrën e Kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Përveç kësaj ajo gjithashtu ka punuar për së afërmi me grupin e grave në Kuvendin e Kosovës për të themeluar Grupin e Grave Deputete si dhe ka ndihmuar në hartimin e rregullores se punës së këtij grupi së bashku me dokumentet themeluese. Rishtazi, znj. Hapçiu ka qenë e angazhuar në kuadër të Shoqatës për Teknologji të informacionit dhe të Komunikimit të Kosovës –STIKK ku përpos projekteve të cilat ajo I ka udhëhequr, ajo edhe ka vepruar si Përfaqësuese Kombëtare e Qendrës Evropiane për Gratë dhe Teknologjinë. Mjellma ka diplomuar nga Fakulteti i Arteve, UP, dega grafikë, dhe qe prej vitit 2006 mban titullin Magjistër i Grafikës. Kontakti: mjellma.hapciu@d4d-ks.org
Dardan Berisha
Dardan Berisha
Analist i Zgjedhjeve
Ka përfunduar studimet (2007-2011) në fushën e Marëdhënieve Ndërkombëtare në Eastern Mediterranean University, në Qipro. Pas përfundimit të studimeve, Dardani është kthyer në Kosovë dhe ka punuar për organizata të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare. Puna e tij në International Foundation for Electoral Systems (IFES) i ka dhënë mundësi që të udhëheq implementimin e projekteve në fusha të ndryshme si: reforma zgjedhore, edukimi i votuesve, planifikimi strategjik dhe operacional, ngritja e kapaciteteve, gjithëpërfishrja e votuesve, tabelimi i rezultateve të zgjedhjeve, dhe vëzhgimi i zgedhjeve, ku Dardani ka qenë këshillues i trupave menaxhuese të zgjedhjeve dhe organizatave të shoqërisë civile. Dardani gjithashtu ka punuar si konsulent në projekte të financuara nga Bashkimi Evropian (BE), duke shkruar artikuj të ndryshim mbi progresin e Kosovës në arritjen e standardeve të BE-së. Ai gjithashtu ka pasur mundësinë që të punoj si Koordinator i Demokracisë në Veprim, duke udhëhequr inicativa të organizatave të shoqërisë civile për vëzhgimin e zgjedhjeve dhe ruajtjen e integritetit të procesit zgjedhor. Kontakti: dardan.berisha@d4d-ks.org
Ferid Murseli
Ferid Murseli
Community Outreach Officer
Ferid Murseli iu bashkua ekipit të D4D-së në janar të vitit 2015. Ai është i përfshirë në projektin e përkrahur nga Instituti Demokratik Kombëtar (NDI), projekt I cili ka për qëllim kryesor të promovoj bashkëpunimin ndëretnik në mes të popullatës shqiptare dhe serbe në Kosovë. Ai ka punuar në Nismën e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, ku ka qenë përgjegjës për projekte të ndryshme nga viti 2010 deri më 2014. Është pranë përfundimit të studimeve bachelor në Fakultetin Ekonomik, dega Menaxhment dhe Informatikë, si dhe ka qenë pjesë e trajnimeve të ndryshme lidhur me financa dhe kontabilitet, ngritjen e kapaciteteve tek të rinjt etj. Ai flet anglisht dhe serbisht. Kontakti: ferid.murseli@d4d-ks.org
Dea Venhari
Dea Venhari
Asistente Hulumtimi
Dea Venhari është studente në Universitetin e Prishtinës - Fakulteti i Arteve. Më herët ka punuar si gazetare në radio-televizionin kombëtar, RTV21, ndërsa tani është Asistente Hulumtimi në D4D. Kontakti: dea.venhari@d4d-ks.org
Rina Vokshi
Rina Vokshi
Asistente e Projekteve
Rina iu bashkua ekipit të D4D-së në Mars të vitit 2015. Është studente e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës. Në D4D ajo merret me projektet me temë zgjedhore.   Kontakti: rina.vokshi@d4d-ks.org
Rina Abazi
Rina Abazi
Junior Researcher and Outreach
Rina Abazi iu bashkua ekipit të D4D-së në mars 2015. Ajo është përgjegjëse për aktivitetet që kanë të bëjnë me marredhëniet me publikun, duke përfshirë këtu edhe mediet sociale. Më parë, Rina ka punuar në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë si Zyrtare për Komunikim, ku koordinoi aktivitetet për komunikim, ishte e angazhuar në organizimin e eventeve dhe përgatiste revistën e Odës e cila publikohet dy here në vit. Ajo ka përfunduar studimet bachelor në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filologjik, Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze.   Kontakti: rina.abazi@d4d-ks.org
Gersi Gashi
Gersi Gashi
Hulumtues
Gersi iu bashkua ekipit të D4D-së në vitin 2015 në programin e praktikës duke vazhduar më pas si hulumtues. Është i angazhuar në hulumtime rreth fushës së edukimit dhe mirëqenies sociale në Kosovë. Ai është në prag të përfundimit të studimeve bachelor në Kolegjin Amerikan në Kosovë, në drejtimin e politikave publike dhe ekonomise. Kontakti: gersi.gashi@d4d-ks.org
Driton Qeriqi
Driton Qeriqi
Hulumtues / Projekt Koordinator
Dritoni i është bashkangjitur ekipit të D4D në prill të këtij viti. Ka një përvojë mbi dhjetë vjeçare në projekte të ndryshme të lidhura me rregullimin e mediave, projekte te zgjedhjeve dhe të ndërtimit të kapaciteteve institucionale. Ka qenë kontribues në projektin Task Forca për Media të Paktit të Stabilitetit për Evropën Juglindore. Ndër projektet e mbështetura nga USAID ka punuar me IREX në dy prjekte të njëpasnjëshme: Programi për Assistencë të Meidave të Kosovës respektivisht projektit për Fuqizimin e Mediave të Pavarura Minoritare si dhe me projektin e IFES-it, Fuqizimi i Administrimit të Zgjedhjeve në Kosovë. Ka shërbyer si këshilltar në Zyrën për Komunikim me Publikun të Zyrës së Kryeministrit mundësuar nga projekti Programi për Aftësim të Kuadrove (CDF). Ka ofruar këshillime ligjore Misionit Vëzhgues të Zgjedhjeve të BE-së në Kosovë në zgjedhjet lokale të vitit 2013 dhe zgjedhjet nacionale të vitit 2014. Ka marrë pjesë aktive në grupe punuese në hartimin dhe amandamentimin e ligjeve dhe rregulloreve të ndryshme të lidhura me fushën e mediave dhe zgjedhjeve në Kosovë. Dritoni ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universtitetit të Prishtinës. Ka një bashkëpunim të ngushtë me Programin për Krahasim të Legjislacionit dhe Politikave të Mediave në Universitetin e Oxfordit ku edhe ka shërbyer si gjyqtar në kompeticionin për gjykim të improvizuar Price 2014-2015 për Legjislacionin e Mediave. Dritoni është në pozitën e nënkryetarit në Komisionin e Pavarur të Mediave në të cilin është zgjedhur në mars të vitit 2014. Kontakti: driton.qeriqi@d4d-ks.org

Bashkëpunëtorët e jashtëm