Për Ne

Demokraci për Zhvillim (D4D) është një institut hulumtues që është themeluar nga një grup analistësh me përvojë në punë hulumtuese dhe analiza të cilët janë bashkuar me besimin se demokracia është parakusht për zhvillim. Themeluesit e D4D besojnë se demokracia është mjet dhe qëllim për zhvillim dhet janë të përkushtuar që të hulumtojnë dhe të përfshijnë një komunitet më të gjerë drejt këtij qëllimi.

Objektiv i veçantë i D4D-së është zhvillimi i hulumtimeve për politika publike të pavarura në fushën e zhvillimit socio-ekonomik, qeverisje, zhvillim të partive politike, dhe zhvillim ndër-etnik, rajonal dhe marrëdhënie ndërkombëtare.

Themeluesit e D4D-së

Leon Malazogu
Leon Malazogu
Themelues i D4D-së
Leon Malazogu ështe bashkëthemelues dhe drejtor ekzekutiv I Institutit Demokraci për Zhvillim (D4D) në Prishtinë. Instituti D4D është Institut hulumtues i fokusuar në avansimin e politikave publike në mardhëniet ndërmjet demokracisë dhe zhvillimit. Ai ka magjistruar ne Studimet Ndërkombëtare për Paqë dhe në Zgjidhje të Konflikteve në Universitetin Notre Dame në SHBA. Ai ka ligjëruar në Universitetin e Prishtinës, Universitetin Amerikan në Kosovë dhe në Universitetin Jug-Lindor të Evropës në Tetovë. Leoni është bashkë-autor i planprogramit të departamentit të Shkencave Politike/Administratë Publike për Universitetin e Prishtinës dhe është anëtar i bordit të Shoqatës Shqiptare për Shkenca Politike. Ai ka qenë edhe ligjërues në Arizona State University për një semestër për hulumtime të administratës publike dhe qeverisjes lokale.   Më parë, Leoni ka drejtuar Projektin për Marrëdhënie Etnike në Kosovë, ka shërbyer si përfaqësues rajonal për Qendrën Evropiane për të Drejta të Pakicave, dhe ka qenë bashkë-themelues dhe drejtor për hulumtime në Institutin Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED). Ai gjithashtu ka shërbyer si këshilltar për Zëvendës Kryeministrin e Kosovës, ka zhvilluar disa studime mbi zgjedhjet dhe ka udhëhequr koalicionin e OJQ-ve për të ndryshuar sistemin elektoral në 2004 dhe për të vëzhguar zgjedhjet në 2007. Leoni ka kryer studime të shumta mbi demokratizimin, marrëdhëniet etnike, dialogun rajonal, veriun e Kosovës, arsimin e lartë dhe shpesh prezanton në konferenca prestigjioze akademike dhe të politikave. Disa prej punimeve të Leonit janë botuar, në mes tyre edhe në Frank Cass Publisher, the Center for Peace Research në University of Leuven, etj. Leoni është anëtar i Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës dhe pjesë e Grupit Rajonal Këshillues të Universitetit të Gracit.     email: leon.malazogu@d4d-ks.org
Levent Koro
Levent Koro
Themelues i D4D-së
Ka titullin Master në ekonomi nga Universiteti i Ankarasë, Turqi. Pas katër vite pune në sektorin privat, ai iu bashkëngjit zyrës së UNDP-së në Kosovë në 2004 si Analist i Programeve. Që nga viti 2009 ai punon si konsulent në zyrën e Bankës Botërore në Prishtinë. Fushat kryesore me të cilat merret janë politikat e punësimit dhe tregut të punës si dhe zhvillimi i programeve. Ai ka përvojë të gjerë në asistencë të institucioneve të qeverisjes qendrore në procesin e përpilimin e Strategjisë të Punësimit për Kosovë (2010 – 2012) dhe Plan Veprimin për Punësimin e të Rinjve (2007-2010). Ai po ashtu filloi dy programe të punësimit masiv në Kosovë (Programi i Gjenerimit të Punësimit 2004-2006 dhe Programi për Tregun Aktivë të Punës 2006). Ai ka qenë bashkë-autor në disa projekte hulumtuese të UNDP-së si Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë, Raporti i Paralajmërimit të Hershëm dhe Pulsi Publik.
Ilir Dugolli
Ilir Dugolli
Themelues i D4D-së
Aktualisht është Ambasador i Kosovës në Suedi. Ai ka ligjëruar në Fakultetin e Drejtësisë dhe Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës si dhe në Universitetin Amerikan në Kosovë. Interesat primare për hulumtime përqendrohen në fushën e kushtetutshmërisë, zgjedhjeve, të drejtat e njeriut dhe siguri. Në mes të vitit 2002 dhe 2004 ai ka shërbyer si këshilltar kryesor në Zyrën e Kryeministrit të Kosovës, në qeverinë e parë të zgjedhur në mënyrë demokratike. Z. Dugolli ka titullin Master në të Drejtën Kushtetuese dhe Krahasuese nga Universiteti Qendror Evropian (CEU). Ai ka qenë World Fellow në Universitetin e Yale dhe ndihmës profesor në Arizona State University. Iliri ka qenë pjesë e nismës për themelimin e Komisionit të Pavarur për Media, organ rregullativ për media elektronike. Z. Dugolli ka qenë po ashtu i përfshirë në disa iniciativa të shoqërisë civile, përfshirë këtu si anëtar bordi në “Forum 2015”, anëtarë i Fondit Kosovaro-Amerikan për Arsim, anëtarë i bordit në Shoqatën Evropiane për Ligj Zgjedhor, etj.

Anëtarët e bordit

Arianit Shehu
Arianit Shehu

Drejtor i Institutit Demokratik Kombëtar për Çështje Ndërkombëtare (NDI), Lindje të Mesme dhe Afrikë Veriore, Zyra e Jordanit

Bernard Zeneli
Bernard Zeneli

Angazhimi i palëve të interesit dhe përgjegjësai shoqërore e korporatës (TAP)

Besnik Pula
Besnik Pula
Ph.D., Asistent Profesor, Departamenti i Sociologjisë, në Universitetin Binghamton
Era Gjurgjeala
Era Gjurgjeala
Ilir Dugolli
Ilir Dugolli
Ambasador në Ambasadën e Kosovës në Bruksel

Personeli

Leon Malazogu
Leon Malazogu
Drejtor Ekzekutiv
Leon Malazogu ështe bashkëthemelues dhe drejtor ekzekutiv I Institutit Demokraci për Zhvillim (D4D) në Prishtinë. Instituti D4D është Institut hulumtues i fokusuar në avansimin e politikave publike në mardhëniet ndërmjet demokracisë dhe zhvillimit. Ai ka magjistruar ne Studimet Ndërkombëtare për Paqë dhe në Zgjidhje të Konflikteve në Universitetin Notre Dame në SHBA. Ai ka ligjëruar në Universitetin e Prishtinës, Universitetin Amerikan në Kosovë dhe në Universitetin Jug-Lindor të Evropës në Tetovë. Leoni është bashkë-autor i planprogramit të departamentit të Shkencave Politike/Administratë Publike për Universitetin e Prishtinës dhe është anëtar i bordit të Shoqatës Shqiptare për Shkenca Politike. Ai ka qenë edhe ligjërues në Arizona State University për një semestër për hulumtime të administratës publike dhe qeverisjes lokale. Më parë, Leoni ka drejtuar Projektin për Marrëdhënie Etnike në Kosovë, ka shërbyer si përfaqësues rajonal për Qendrën Evropiane për të Drejta të Pakicave, dhe ka qenë bashkë-themelues dhe drejtor për hulumtime në Institutin Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED). Ai gjithashtu ka shërbyer si këshilltar për Zëvendës Kryeministrin e Kosovës, ka zhvilluar disa studime mbi zgjedhjet dhe ka udhëhequr koalicionin e OJQ-ve për të ndryshuar sistemin elektoral në 2004 dhe për të vëzhguar zgjedhjet në 2007. Leoni ka kryer studime të shumta mbi demokratizimin, marrëdhëniet etnike, dialogun rajonal, veriun e Kosovës, arsimin e lartë dhe shpesh prezanton në konferenca prestigjioze akademike dhe të politikave. Disa prej punimeve të Leonit janë botuar, në mes tyre edhe në Frank Cass Publisher, the Center for Peace Research në University of Leuven, etj. Leoni është anëtar i Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës dhe pjesë e Grupit Rajonal Këshillues të Universitetit të Gracit.   email: leon.malazogu@d4d-ks.org
Shpend Emini
Shpend Emini
Menaxher i programit
Shpendi iu bashkua ekipit të D4D-së në korrik të vitit 2012 pas angazhimit në Projektin për Marrëdhënie Etnike – Kosovë, ku ka menaxhuar projektet për dialog ndëretnik të financuar nga USAID dhe Bashkimi Evropian. Më herët, ai ka punuar për Federatën Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (IFRC) Zyrën Rajonale në Hungari si Koordinator Rajonal i Programit për Evropën Qendrore dhe Kaukazin Jugor, dhe ka menaxhuar programe te ndryshme në zyrën e IFRC-së Kosovë nga viti 1999 deri në vitin 2007. Ai ka punuar edhe në misione të shkurtra në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Maqedoni dhe Turqi. Shpendi ka mbaruar studimet bachelor në Shkencat Politike dhe Administratë Publike, ndërsa tani është duke vazhduar studimet Master për Menaxhment. Në D4D, Shpendi është i angazhuar në programet për marrëdhënie ndër-etnike dhe projektet për integrime Evropiane. Shpendi ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme në zhvillimin e komunitetit, zhvillimin organizativ, zhvillimin e të rinjve, në menaxhimin e programit, zgjidhjen e konflikteve, etj Shpend flet rrjedhshëm anglisht, turqisht dhe serbisht. email: shpend.emini@d4d-ks.org
Rezarta Delibashzade
Rezarta Delibashzade
Koordinatore e projektit
Rezarta iu bashkua ekipit të D4D-së në prill të vitit 2011, fillimisht në programin e praktikës për të vazhduar më pas si koordinatore e projektit. Është përgjegjëse për projektin e skenareve dhe organizimin e Salloneve të së Martës, iniciativë e diskutimeve javore mbi tema të ndryshme publike dhe koordinon projektin për ndërtim të skenareve mbi fushat e ckatuara si Qeverisja, Dialogu, Zhvillimi ekonomik. Më parë, Rezarta ka punuar në One World Youth Project (OWYP), program edukativ për të rinjtë që lidh shkollat në nivel global, si dhe ka përfunduar praktikën në Kuvendin e Republikës së Kosovës, përmes Institutit Demokratik Kombëtar (NDI). Ka përfunduar studimet bachelor në Fakultetin Ekonomik, drejtimi Menaxhment dhe Informatikë dhe është kandidate për PhD për Marketing në Universitetin e Prishtinës. email: rezarta.d@d4d-ks.org
Fjolla Veseli
Fjolla Veseli
Zyrtare e financave/Menaxhere e zyrës

Fjolla iu bashkua ekipit të D4D-së në korrik të vitit 2011 në pozitën menaxhere e financave dhe e zyrës. Aktualisht është e përfshirë në të gjitha projektet e organizatës. Më parë, Fjolla ka punuar në kompaninë softwerike Smarttech si përgjegjëse e financave, pastaj ka kontribuar në procesin e fiskalizimit në Kosovë duke punuar si drejtoreshë e shitjes në kompaninë e parë të licensuar për shitjen e paisjeve fiskale GEKOS. Ka përfunduar studimet në Universitetin Iliria – Fakultetin Ekonomik, drejtimi Banka Financa, ndërsa tani është duke vazhduar studimet Master për Menaxhment dhe Informatikë, zotëron një bagazh të madh të trajnimeve profesionale në financa, kontabilitet dhe menaxhment.

 

email: fjolla.veseli@d4d-ks.org

Ngadhnjim Halilaj
Ngadhnjim Halilaj
Asistent Hulumtues / IT & mirëmbajtës i uebfaqeve
ngadhnjim.halilaj@d4d-ks.org
Arbenita Krasniqi
Arbenita Krasniqi
Praktikante
Diell Haxhimusa
Diell Haxhimusa
Praktikant
Arben Ahmeti
Arben Ahmeti
Hulumtues / Analist
arben.ahmeti@d4d-ks.org
Mjellma Hapçiu
Mjellma Hapçiu
Menaxhere e Projekteve
mjellma.hapciu@d4d-ks.org
Dea Venhari
Dea Venhari
Asistente
dea.venhari@d4d-ks.org

Bashkëpunëtorët e jashtëm