Hulumtues/e të Politikave

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) kërkon të punësojë një Hulumtues/e të Politikave me orar të plotë në kuadër të shtyllave programatike të Institutit.

Për të aplikuar, ju lutem dërgoni me e-mail të gjitha dokumentet e listuara: CV-në e përditësuar dhe letrën e motivimit – në  adresën vacancies@d4d-ks.org. Afati i fundit për aplikim është: 20 korrik 2018 deri në ora 17:00. D4D inkurajon dhe promovon barazi gjinore në punësim. Kandidatët të cilët nuk dërgojnë dokumentet e kërkuara nuk do të konsiderohen. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për një intervistë. Nuk do t’u dërgohet njoftim kandidatëve të tjerë. D4D mban të drejtën për të anuluar procesin e rekrutimit. Për më shumë informacion rreth pozites, ju lutem hapeni dokumentin e mëposhtëm: