D4D

Shpend Emini
Drejtor Ekzekutiv
shpend.emini@d4d-ks.org
Fjolla Veseli
Menaxhere e Financave
fjolla.veseli@d4d-ks.org
Rezarta Delibashzade
Menaxhere e programit/Hulumtuese
rezarta.d@d4d-ks.org
Ajete Kërqeli
Zyrtare për ngritje të fondeve
ajete.kërqeli@d4d-ks.org
Ferid Murseli
Menaxher i Projekteve
ferid.murseli@d4d-ks.org
Valëza Zogjani
Koordinatore e Projektit
valeza.zogjani@d4d-ks.org
Mjellma Hapçiu-Alijaj
Hulumtuese e lartë
mjellma.hapciu@d4d-ks.org
Rasim Alija
Hulumtues
rasim.alija@d4d-ks.org
Ngadhnjim Halilaj
Hulumtues / Analist dhe vizualizues i të dhënave
ngadhnjim.halilaj@d4d-ks.org
Blerina Ramaj
Koordinatore e Projektit
blerina.ramaj@d4d-ks.org
Allen Meta
Hulumtues i ri/Asistent
allen.meta@d4d-ks.org
Blerinë Ukshini
Asistente e Projektit
blerine.ukshini@d4d-ks.org
Drinas Zeqiraj
Praktikant
drinas.zeqiraj@d4d-ks.org
Nicole Osuji
Praktikante
Stefan Zivkovic
Praktikant
Marija Nikolic
Praktikante