D4D

Shpend Emini
Drejtor Ekzekutiv
shpend.emini@d4d-ks.org
Fjolla Veseli
Menaxhere e Financave
fjolla.veseli@d4d-ks.org
Rezarta Delibashzade
Menaxhere e programit/Hulumtuese
rezarta.d@d4d-ks.org
Ajete Kërqeli
Zyrtare për ngritje të fondeve
ajete.kërqeli@d4d-ks.org
Ferid Murseli
Menaxher i Projekteve
ferid.murseli@d4d-ks.org
Rasim Alija
Hulumtues
rasim.alija@d4d-ks.org
Ngadhnjim Halilaj
Menaxher i Projektit
ngadhnjim.halilaj@d4d-ks.org
Gersi Gashi
Hulumtues i Politikave
gersi.gashi@d4d-ks.org
Asdren Osaj
Hulumtues i politikave
asdren.osaj@d4d-ks.org
Allen Meta
Hulumtues i ri/Asistent
allen.meta@d4d-ks.org
Blerinë Ukshini
Asistente e Projektit
blerine.ukshini@d4d-ks.org
Arlinda Rama
Asistente e Financave
arlinda.rama@d4d-ks.org
Elmedina Bajgora
Asistente e hulumtimit
elmedina.bajgora@d4d-ks.org
Jetmira Zeka
Monitoruese e terrenit
jetmira.zeka@d4d-ks.org
Valëza Zogjani
Bashkëpuntore e jashtme
valeza.zogjani@d4d-ks.org
Rrezarta Kusari
Praktikante