• Shqip

Si do ta konsideronin burrat marrjen e lejës prindërore për kujdesin ndaj foshnjës?

25.04.2018

Hulumtimet në mbarë botën vazhdimisht tregojnë se baballarët duan të kalojnë më shumë kohë me fëmijët e tyre, por presioni shoqëror për të qenë në përputhje me rolet tradicionale gjinore, i kombinuar me ndikimin e perceptuar në karrierën e tyre, thjesht i lë baballarët pa stimuj të mjaftueshëm për të marrë më shumë leje. Hulumtimi i fundit i realizuar nga D4D gjatë marsit 2018, ka treguar që 30.6% e burrave në Kosovë do të merrnin leje prindërore 1-3 muaj në rast se ajo do të paguhej deri në 70% të pagës bazë, ndërsa 18% e burrave do të merrnin me të njëjtin kompensim deri në 6 muaj. 7.6% do të merrnin leje deri 9 muaj.

Politikat duhet të mbështesin familjet me prindërit që punojnë në tri mënyra kryesore: (i) duke siguruar që prindërit kanë të drejtë të marrin leje për t’u kujdesur për fëmijët e tyre në kohë të caktuara; (ii) duke ofruar ose mbështetur kujdesin jo-prindëror për fëmijët; dhe (iii) duke ofruar ndihmë financiare në shpenzimet për rritjen e fëmijëve.

Kjo infografikë është zhvilluar si pjesë e projektit “Leja prindërore për barazi gjinore”, që implementohet nga Demokraci për zhvillim, financohet nga Qendra Ndërkombëtare Olof Palme dhe mbështetet nga Qeveria Suedeze.

Të tjerat

Për çfarë do ta shfrytëzonit liberalizimin e vizave?

Progresi i Kosovës drejt Bashkimit Evropian

Rrugëtimi dy-vjeçar i projektit mbi vullnetarizmin dhe qytetarinë aktive