Rritja e Turizmit në Kosovën perëndimore

26.10.2017

Të tjerat

Modeli i lejës prindërore

Pjesëmarrja totale nëpër aktivitete

Jo-aktiviteti i grave në treg të punës