Pjesëmarrja totale nëpër aktivitete

07.12.2017

Të tjerat

Jo-aktiviteti i grave në treg të punës

Kuvendet Komunale & përfaqësimi gjinor

Rritja e Turizmit në Kosovën perëndimore