Përceptimi i qytetarëve për Liderët Kosovar

05.07.2018

Instituti Demokraci për zhvillim (D4D) ka realizuar anketë me 1070 qytetarë të përzgjedhur me metodën e rastësisë në mbarë territorin e Kosovës. Pyetja e parashtuar ka qenë: Cili nga këta liderët më poshtë përshkruan më së miri këto karakteristika? 1) I/E sinqertë; 2) Lider/e i/e Fuqishëm/me; 3) Ka bindje të njëjta politike; 4) I/E dijshëm/inteligjent; 5) Shpresëdhënës; 6) I/E frikshëm/me; 7) Kujdeset për popullin; 8) Sjellë ndryshime; 9) Qëndrime të qarta; 10) I/E korruptuar.

Në bazë të pyetjes është nxjerrë perceptimi i qytetarëve të Kosovës për liderët e skenës politike. Në grafin e mëposhtëm kemi paraqitur pozicionimin e liderëve duke peshuar vetitë e ku kemi paraqitur nga një veti të mirë dhe të keqe me përqindjen më të lartë.

Të tjerat

Kur keni vendosur se për kë do të votoni?

Na tregoni arsyen pse keni votuar këtë parti/koalicion?

Marrëveshja finale Kosovë-Serbi