Modeli i lejës prindërore

20.12.2017

Të tjerat

Pjesëmarrja totale nëpër aktivitete

Jo-aktiviteti i grave në treg të punës

Kuvendet Komunale & përfaqësimi gjinor