Jo-aktiviteti i grave në treg të punës

17.11.2017

Kosova ka përqindjen më të lartë të grave jo-aktive në tregun e punës, ne krahasim me vendet e rajonit. Për më shumë, shihni infografikën në vijim.

‘Aktiviteti mbështetet në kuadër të Programit Angazhimi për Barazi – #E4E, i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID dhe mbështetur nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC’

 

Të tjerat

Kur keni vendosur se për kë do të votoni?

Na tregoni arsyen pse keni votuar këtë parti/koalicion?

Marrëveshja finale Kosovë-Serbi