Faktorët për motivimin e aktivizimit të grave në tregun e punës

26.09.2017

Trajtimi i barabartë i burrave dhe grave në vend të punës është një ndër faktorët kryesor ndikon në motivimin e grave për t’u aktivizuar në në tregun e punës. Këtu përfshihen pagat e barabarta për përgjegjësitë e njejta, si dhe ambient pune fleksibil që u jep mundësi për punë me orar të shkurtuar. Përveç këtyre faktorëve, për aktivizim të grave në tregun e punës është tejet e rëndësishme te kenë qasje në çerdhe për kujdes të fëmijeve.

‘Aktiviteti mbështet në kuadër të Programit Angazhimi për Barazi – #E4E, i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID dhe mbështetur nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC’

Të tjerat

Modeli i lejës prindërore

Pjesëmarrja totale nëpër aktivitete

Jo-aktiviteti i grave në treg të punës