• Shqip

Ankesat dhe apelet në zgjedhjet parlamentare 2017

02.07.2017

Kjo infografikë tregon rastet e proceduara pranë Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP). Rastet e proceduara përfshijnë ankesat, apelimet si dhe shumën e gjobave të shqiptuara për partitë politike. Ankesat e dërguara në PZAP përfshijnë: periudhën e fushatës zgjedhore, thyerjen e heshtjes zgjedhore, dhe ditën e zgjedhjeve.

Të tjerat

Zgjedhjet parlamentare 2014 vs 2017

Përfaqësimi gjinorë në KKZ në Zgjedhjet Parlamentare 2017

Si funksionon procesi i votimit?