Ankesat dhe apelet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2017

02.07.2017

Kjo infografikë tregon rastet e proceduara pranë Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP). Rastet e proceduara përfshijnë ankesat, apelimet si dhe shumën e gjobave të shqiptuara për partitë politike. Ankesat e dërguara në PZAP përfshijnë: periudhën e fushatës zgjedhore, thyerjen e heshtjes zgjedhore, dhe ditën e zgjedhjeve.

Të tjerat

Krahasimi i qeverive të rajonit

Asambleistët/et e zgjedhur/a në zgjedhjet lokale 2013

Ankesat dhe Gjobat ndaj subjekteve politike nga PZAP