Infografikat

Infografikat (infografikët) janë mjet për të inkuadruar publikun në rrjete sociale në të gjeturat tona si dhe për të testuar idetë tona para përfshierjes në hulumtime.

Zgjedhjet parlamentare 2014 vs 2017

Ankesat dhe apelet në zgjedhjet parlamentare 2017

Përfaqësimi gjinorë në KKZ në Zgjedhjet Parlamentare 2017

Si funksionon procesi i votimit?

Informaliteti në punë

Shërbimet komunale në 6 mujorin e fundit