Infografikat

Infografikat (infografikët) janë mjet për të inkuadruar publikun në rrjete sociale në të gjeturat tona si dhe për të testuar idetë tona para përfshierjes në hulumtime.

Agjenda e Konektivitietit 2015-2018

Cilat janë arsyet kryesore pse njerëzit në Kosovë nuk kanë vende pune?

Përceptimi qytetarë për punën e kryetarëve të komunave

Leja prindërore: Sa përfitojnë familjet nga modelet e ndryshme?

Kur keni vendosur se për kë do të votoni?

Na tregoni arsyen pse keni votuar këtë parti/koalicion?