Infografikat

Infografikat (infografikët) janë mjet për të inkuadruar publikun në rrjete sociale në të gjeturat tona si dhe për të testuar idetë tona para përfshierjes në hulumtime.

Rrugëtimi dy-vjeçar i projektit mbi vullnetarizmin dhe qytetarinë aktive

Modeli i lejës prindërore

Pjesëmarrja totale nëpër aktivitete

Jo-aktiviteti i grave në treg të punës

Kuvendet Komunale & përfaqësimi gjinor

Rritja e Turizmit në Kosovën perëndimore