Infografikat

Infografikat (infografikët) janë mjet për të inkuadruar publikun në rrjete sociale në të gjeturat tona si dhe për të testuar idetë tona para përfshierjes në hulumtime.

Jo-aktiviteti i grave në treg të punës

Kuvendet Komunale & përfaqësimi gjinor

Rritja e Turizmit në Kosovën perëndimore

Financimi i sektorit të turizmit në Kosovë dhe Rajon

Faktorët për motivimin e aktivizimit të grave në tregun e punës

Krahasimi i qeverive të rajonit