Simulaciju izbora u okviru projekta “Glasanje za demokratiju” / Mock Elections as part of the project “Vote for Democracy”

13.10.2017
(English Below)

Dana 10. i 12. oktobra Institut D4D je u sklopu projekta Glasaj za demokratiju organizovao simulaciju izbora u gradovima Srbica, Uroševac i Severna Mitrovica. Oko 300 mladića i devojaka iz ovih gradova informisalo se o načinu popunjavanja glasačkih listića, učestvovalo je u simulaciji dana izbora i procesu brojanja glasačkih listića.

Mladićima i devojkama koji su učestvovali u simulaciji date su relevantne uloge, uključujući nominaciju kandidata, predizbornu kampanju i uloge u biračkom centru, obezbeđujući direktnu uključenost svih učesnika.

Ove aktivnosti su realizovane u sklopu projekta Glasaj za demokratiju, koji je omogućen finansijskom podrškom Nemačke Ambasade na Pristini.

On October 10 and 12, Institute Democracy for Development organized the simulation of elections in the municipalities of Skenderaj, Ferizaj and North Mitrovica, within the project “Vote for Democracy”. Around 300 young people from these cities were informed about the process of voting, namely how to fill and count the ballots through the simulation of the elections day.

The participating youth were assigned with specific roles, including the nomination for candidacies, electoral campaign, as well as with roles at the polling center, ensuring direct involvement of all participants.

These activities were developed within the framework of the project Vote for Democracy, financially supported by the German Embassy in Pristina.