Xhavit Rexhaj

Ky studim ka synuar hulumtimin e funksionimit të Këshillit Drejtues të UP-së. Gjatë hulumtimit është vendosur që të analizohet edhe korniza ligjore dhe praktikat e transparencës së punës së Këshillit Drejtues e të udhëheqjes së UP-ës. Hulumtimi i punës së Këshillit Drejtues (KD) të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” i ngjanë shikimit përmes një të […]