Serbeze Haxhiaj

Qeveria përmbylli një cikël katërvjeçar të një akti nënligjor që u mundëson viktimave të dhunës seksuale në luftë të përfitojnë nga skema e pensioneve. Por, ende ka pikëpyetje se çfarë mund të ndryshojë kjo skemë e vonuar dhe e mangët. Gati dy dekada pas, statusi dhe kompensimi për viktimat është njohje e shtetit për dhembjen […]