Kastriot Shabiu

Aktivizimi i grave në tregun e punës mbetet një nga sfidat më të mëdha në Kosovën e pasluftës. Si një nga parimet themelore për demokratizimin e shoqërisë, barazia gjinore në aspektin e punësimit është adresuar me një intensitet të lartë përgjatë 17 viteve, por fatkeqësisht duke mos dhënë rezultate të dëshiruara. Problemi kryesor qëndron në […]