Isuf Zejna

Qëllimi i këtij dokumenti të politikave është të iniciojë avokimin lidhur me ndryshimet e politikave të turizmit dhe krijimin e Organizatës Kombëtare të Turizmit (OKT), duke vlerësuar kornizën aktuale ligjore, duke ofruar stimuj për përmirësimin e sektorit të turizmit, duke filluar një dialog intensiv dhe gjithëpërfshirës publiko-privat dhe duke u përpjekur të rris ndërgjegjësimin e […]