Etnik Dautaga

Dhjetë vite pas pavarësisë, Kosova vazhdon ende të ketë probleme të mëdha me ekonominë e qëndrueshme, këto probleme janë reale dhe të prekshme duke parë numrin e madh të papunësuarve në vend sidomos tek të rinjtë dhe gratë. Ekonomia jo stabile është “përparësi” vetëm për “korporatat” e mëdha të cilat punësojnë punëtorë pa kritere dhe […]