Drilon Gashi

Duke shfrytëzuar një anketë me ekspertë, ky studimi kishte për qëllim që t’i analizojë rrjetet e patronazhit dhe ndikimin e tyre në mobilitetin shoqëror në Kosovë. Hulumtimi gjeti që patronazhi në vend është i përhapur dhe pengon mobilitetin shoqëror. Solidariteti me të afërmit, familjarët, partinë, miqtë apo kolegët e ndokujt vlerësohet më shumë se sa […]

Ky raport prezanton rezultatet e një auditimi të listës së votuesve të Kaçanikut të bërë së fundmi me qëllim që të matet niveli i pasaktësive dhe parregullsive. Gjithashtu, raporti paraqet rekomandime për të adresuar ato. Përderisa Kaçaniku mund të jetë vetëm një rast, ky punim dhe të gjeturat e tij mund të përdoren ose si […]