CRPM

Praktikat e ekonomisë së fshehur nuk janë gjithmonë, siç sugjeron emri, aktivitete të profilit të ulët në ekonomi. Rrjedhja e të dhënave nga “Panama Papers” ka nxjerrë në pah një matricë të evazionit të taksave të nivelit të lartë, që ka fshehur një shumë të konsiderueshme të ardhurash drejt vendeve të Bashkimit Europian dhe ka […]

Zakonisht fjalë si “në hije”, “e fshehtë”, “informale”, “e padeklaruar”, “gri” dhe “e pavëzhguar” janë përdorur në vend të fjalës “e fshehtë”, për të përshkruar pashmangshmërisht të njëjtin fenomen por në perspektiva të ndryshme. Për ta qartësuar, gjatë tekstit, termi ekonomi “e fshehur” do të përdoret për të përshkruar aktivitetet dhe praktikat ekonomike që janë […]