CEPI

Derisa po afrohet përvjetori i parë i Marrëveshjes së Brukselit në prill, Kosova veriore ende nuk ka arritur një ekuilibrim të ri. Ka mbetur në një situatë të pavendosur tranzicioni, si shkak i një procesi tërheqje-dhe-zvarritje që ka implikime si të sigurisë ashtu edhe politike. Ky punim analizon qasjen e zbehtë për implementimin e marrëveshjes […]