Albion Sherifi

Shoqëria jonë po rrëshqet ngadalë në një “popullatë lëvizëse” brenda trupit ekonomik evropian me shpresën për të gjetur një shtegdalje nga pamundësia ngulfatëse e realizimit të aspiratave të tyre ekonomike e shoqërore. Kjo natyrshëm vije si pasojë e zotërimit të një klime të pafavorshme institucionale për të përmbushur pritshmëritë dhe kërkesat qytetare. Arsyet e largimit […]